Femur

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Femur
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา,ขาช่วงหน้าแข้ง,กระดูกขา,กระดูกต้นขาด้านนอก,ปลายกระดูกขาท่อนบน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์