Adhesive Tape

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adhesive Tape
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระดาษหรือผ้ายางเหนียว, แถบเหนียว, ผ้าเหนียวยืด, ผ้าพัน, แผ่นเหนียวยึดติด, ผ้ายางยืด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์