Activation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Activation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกระตุ้น, การเร่งโดยกระตุ้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์