Acidosis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acidosis
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาวะกรด; เอซีโดซิส; เลือดเป็นกรด; อะสิโดซิส; เป็นกรด; ร่างกายมีความเป็นกรดมากไป; แอซิโดซีส; กรดเกิน; ภาวะเป็นกรด; สภาวะเป็นกรด; โรคไตมีภาวะกรด; แอสิโดสิส; กรดมาก, ภาวะ; การเป็นกรด; กรดมากเกินในเลือด; ร่างกายมีกรดเพิ่มขึ้น; ร่างกายเป็นกรด; อะซิโดซิส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์