Book of original entry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book of original entry
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สมุดรายวันขั้นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี