Base period

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Base period
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปีที่ใช้เป็นปีฐาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี