Auditability

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auditability
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี