Allowance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Allowance
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าเผื่อ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานบัญชี
กลุ่ม: การบัญชี