Book club

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book club
ศัพท์บัญญัติ: สโมสรหนังสือ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สโมสรหนังสือ
รายละเอียด: Book club หมายถึง สโมสรหนังสือ

(1) เป็นชมรมหรือสโมสรที่จัดการเกี่ยวกับหนังสือ โดยทั่วไปผู้จัดชมรมหรือสโมสรนี้ คือ สำนักพิมพ์หรือผู้จำหน่ายหนังสือ โดยเสนอหนังสือที่จะดำเนินการโดยเฉพาะ เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือปกอ่อน หนังสือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือที่มีเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ สโมสรจะรับสมัครสมาชิกโดยสมาชิกต้องเสียค่าบำรุง และสโมสรหนังสือจะส่งรายชื่อหนังสือให้สมาชิกทางไปรษณีย์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์โดยมีสิทธิเลือกซื้อหนังสือในรายชื่อที่มีส่วนลดให้ การดำเนินกิจการในรูปของสโมสรหนังสือนี้ช่วยให้ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือได้ทราบว่าในแต่ละเดือนมีหนังสือใหม่ ๆ อะไรออกจำหน่ายบ้าง ทั้งนี้สโมสรหนังสือบางอาจให้ของขวัญบางอย่างเพื่อดึงดูดใจสมาชิกใหม่ เช่น สมุดบันทึก อย่างไรก็ดี อาจถือได้ว่าการดำเนินกิจการของสโมสรหนังสือเป็นวิธีการขายและซื้อหนังสือโดยการเป็นสมาชิกนั่นเอง

(2) เป็นชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือมาประชุมพบปะกัน เพื่อจัดกิจกรรมการอภิปรายหรือปาฐกถาเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปหรือหนังสือที่กลุ่มบุคคลนั้นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้น โดยกลุ่มเหล่านี้อาจพบปะกันในบ้านส่วนตัว ห้องสมุด ร้านหนังสือ เวทีออนไลน์ ผับและในร้านกาแฟ หรือภัตตาคาร

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์