ASEAN Specialised Meteorology Centre

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Specialised Meteorology Centre
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASMC
ความหมาย: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการติดตามสภาพภูมิอากาศและสภาวะหมอกควันอันเกิดจากไฟ ไหม้ป่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต