Asociaci?n Latinoamericana de Integraci?n

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asociaci?n Latinoamericana de Integraci?n
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ALADI
ความหมาย: สมาคมเพื่อการบูรณาการแห่งภูมิภาคลาตินอเมริกา ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2523 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย อาร์เจนตินา บราซิล เม็กซิโก ชิลี โคลัมเบีย เปรู อุรุกวัย เวเนซุเอลา โบลิเวีย เอกวาดอร์ และปารากวัย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต