Autoignition Temperature

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autoignition Temperature
ศัพท์บัญญัติ: อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ
รายละเอียด: อุณหภูมิที่สารประเภทติดไฟได้ จะเกิดการลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศาฟาเรนไฮด์ หรือที่ 4100 องศาเซลเซียส เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม