Apatite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Apatite
ศัพท์บัญญัติ: อะพาไทต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะพาไทต์
รายละเอียด: แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกโดยเฉพาะที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำปุ๋ย ชนิดผลึกโปร่งใส สีสวยงามใช้เป็นรัตนชาติ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม