น้ำหนักบรรทุกจร

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: น้ำหนักบรรทุกจร
ศัพท์บัญญัติ: น้ำหนักบรรทุกจร
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำหนักบรรทุกจร
รายละเอียด: น้ำหนักที่กำหนดว่าจะเพิ่มขึ้นบนอาคารนอกจาก น้ำหนักของตัวอาคารนั้นเอง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม