พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม
ศัพท์บัญญัติ: พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม
รายละเอียด: ผลคูณของความยาวของเสาเข็มกับความยาวของเส้น ล้อมรูปที่สั้นที่สุดของหน้าตัดปกติของเสาเข็มนั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม