Gineous Rock

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Gineous Rock
ศัพท์บัญญัติ: หินอัคนี
อักษรย่อ:
ความหมาย: หินอัคนี
รายละเอียด: เนื้อหินหยาบเกืดจากการเย็นตัวของหินละลายใต้ พื้นโลก ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะแข็งแกร่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม