Fauna

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fauna
ศัพท์บัญญัติ: ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม