Floor

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Floor
ศัพท์บัญญัติ: พื้น
อักษรย่อ:
ความหมาย: พื้น
รายละเอียด: พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม