Application Factor

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Application Factor
ศัพท์บัญญัติ: ปัจจัยประยุกต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปัจจัยประยุกต์
รายละเอียด: ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม