Antificial

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antificial
ศัพท์บัญญัติ: ทำเทียม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทำเทียม
รายละเอียด: เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใดๆให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ หรือวัสดุอย่างเดิมหรือไม่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม