Autotrophic Microorganisms

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autotrophic Microorganisms
ศัพท์บัญญัติ: จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
รายละเอียด: จุลินทรีย์ที่ดำรงชีพและเติบโตโดยใช้ สารอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งคาร์บอน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม