Autotrophic Organisms

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Autotrophic Organisms
ศัพท์บัญญัติ: จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
รายละเอียด: จุลินทรีย์ซึ่งดำรงชีพและเติบโต โดยใช้สารอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม