Abrasion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abrasion
ศัพท์บัญญัติ: การสึกกร่อน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสึกกร่อน
รายละเอียด: การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม