Abatement (of Pollution)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abatement (of Pollution)
ศัพท์บัญญัติ: การลดมลพิษ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การลดมลพิษ
รายละเอียด: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม