Ammonium Fixation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ammonium Fixation
ศัพท์บัญญัติ: การตรึงแอมโมเนียม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรึงแอมโมเนียม
รายละเอียด: กระบวนการเปลี่ยนสภาพของแอมโมเนียมไอออน ที่แลกเปลี่ยนได้ หรือละลายได้ไปอยู่ในรูปที่ถูกตรึง กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการตรึงโพแทสเซียม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม