Adsorption

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adsorption
ศัพท์บัญญัติ: การดูดซับ, การดูดแนบ, การดูดติดผิว
อักษรย่อ:
ความหมาย: การดูดซับ, การดูดแนบ, การดูดติดผิว
รายละเอียด: การเกาะติดของก๊าซหรือสารละลายบนพื้นผิว ของแข็ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม