Flushing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Flushing
ศัพท์บัญญัติ: การชักโครก, การโครก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การชักโครก, การโครก
รายละเอียด: การระบายออกอย่างรวดเร็ว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม