Aluminium Foil

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aluminium Foil
ศัพท์บัญญัติ: กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม)
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระดาษฟอยล์ (อลูมิเนียม)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม