Asbestos Fiber

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asbestos Fiber
ศัพท์บัญญัติ: ไฟเบอร์ใยหิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ไฟเบอร์ใยหิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม