Fragmentation Plant

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fragmentation Plant
ศัพท์บัญญัติ: โรงย่อยโลหะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: โรงย่อยโลหะ
รายละเอียด: โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม