Facultative

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Facultative
ศัพท์บัญญัติ: แฟคัลเททีฟ
อักษรย่อ:
ความหมาย: แฟคัลเททีฟ
รายละเอียด: อยู่ได้ทั้งในสภาพมี/ไม่มีอากาศ หรือออกซิเจนอิสระ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม