Fossil Fuel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fossil Fuel
ศัพท์บัญญัติ: เชื้อเพลิงฟอสซิล
อักษรย่อ:
ความหมาย: เชื้อเพลิงฟอสซิล
รายละเอียด: ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม