Vacunm Pump

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Vacunm Pump
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องสูบสูญญากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องสูบสูญญากาศ
รายละเอียด: เครื่องสูบที่ใช้เพื่อทำให้เกิดสูญญากาศ; เครื่องสูบน้ำซึ่งดูดน้ำขึ้นโดยอาศัยความแตกต่างของความดันระหว่างบรรยากาศ กับสูญญากาศ; เครื่องอัดอากาศใช้ต่อกับเครื่องกลั่นไอน้ำและใช้ช่วยหัวดูดของเครื่องสูบ อื่น เครื่องอัดอากาศนี้ จะดูดเข้าด้วยความดันต่ำ อัดแล้วปล่อย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม