Rattan furniture

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Rattan furniture
ศัพท์บัญญัติ: เฟอร์นิเจอร์หวาย
อักษรย่อ:
ความหมาย: เฟอร์นิเจอร์หวาย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading