Photography, Flash-light

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Photography, Flash-light
ศัพท์บัญญัติ: การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading