Organizing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Organizing
ศัพท์บัญญัติ: การจัดองค์การ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดองค์การ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading