Ophthalmology

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ophthalmology
ศัพท์บัญญัติ: จักษุวิทยา
อักษรย่อ:
ความหมาย: จักษุวิทยา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading