Offset printing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Offset printing
ศัพท์บัญญัติ: การพิมพ์ระบบออฟเซท
อักษรย่อ:
ความหมาย: การพิมพ์ระบบออฟเซท
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading