Living rooms

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Living rooms
ศัพท์บัญญัติ: ห้องรับแขก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ห้องรับแขก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading