Literature and state

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Literature and state
ศัพท์บัญญัติ: วรรณกรรมกับรัฐ
อักษรย่อ:
ความหมาย: วรรณกรรมกับรัฐ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading