Lens implantation, Intraocular

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Lens implantation, Intraocular
ศัพท์บัญญัติ: การใส่เลนส์แก้วตาเทียม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การใส่เลนส์แก้วตาเทียม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading