Flight training

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Flight training
ศัพท์บัญญัติ: การฝึกบิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฝึกบิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading