Fixation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fixation
ศัพท์บัญญัติ: การตรึง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรึง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading