Basketwork

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Basketwork
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องตะกร้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องตะกร้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading