Bakers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Bakers
ศัพท์บัญญัติ: คนทำขนมอบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: คนทำขนมอบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading