Baggage handling

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Baggage handling
ศัพท์บัญญัติ: การขนถ่ายสัมภาระ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การขนถ่ายสัมภาระ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading