Artillerymen

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Artillerymen
ศัพท์บัญญัติ: ทหารปืนใหญ่
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทหารปืนใหญ่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading