Arthurian romances

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arthurian romances
ศัพท์บัญญัติ: นิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: นิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading