Art, Iranian

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Iranian
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะอิหร่าน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะอิหร่าน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading