Art, Hungarian

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Hungarian
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะฮังการี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะฮังการี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading